Bộ trưởng Tô Lâm lý giải đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/7/2021 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL