Bộ Văn hóa nói về quy định phạt vì tập thể thao mang tính khiêu dâm: Không phải mới, kế thừa các quy định trước đây - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL