Bỏ về rồi "muối mặt" tới xin lỗi, Minh Hằng vẫn bị Thanh Hằng chỉ trích - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL