Bộ Xây dựng đề nghị kiểm Đà Nẵng rà soát 800 lô đất ở dự án của Trung Nam Group - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL