Bộ Xây dựng xin chuyển 2 xe sang từ doanh nghiệp về đi vùng sâu vùng xa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL