Bộ Y tế vào cuộc sau loạt bài điều tra “Ai chống lưng cho cò bán – mua máu ở bệnh viện?” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL