Boeing vừa hoàn thành thử nghiệm taxi bay lần đầu tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL