Bphone: Chưa kịp bán đã liên tục dính "phốt", Bkav nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL