Broadcom dự kiến mua Qualcomm bằng giá thầu 120 tỉ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL