Bức xúc, cư dân Bright city “đội nắng” đòi nhà trước trụ sở BIDV - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL