Những bác sĩ cuối cùng trụ lại Syria gửi tâm thư cho Obama - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL