Các nhà bảo vệ nhân quyền lên án việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở Pháp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL