Phát hiện số lượng kim cương 'khó thể đếm hết' bên dưới bề mặt Trái Đất - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL