Các nhà thiên văn học Nga 'dành tặng' hố đen mới phát hiện cho giáo sư Stephen Hawking - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL