Các tài xế phản đối thu phí, BOT T2 Cần Thơ tiếp tục xả trạm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL