Cấm bay 12 tháng với nữ đại úy công an thóa mạ nhân viên hàng không - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL