Cấm "chặt chém" bên trong SVĐ Mỹ Đình, mỗi quầy phải có bảng giá niêm yết - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL