Cảm động hình ảnh cha cõng con trên lưng, băng qua dòng nước xiết đến trường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL