Cấm đường phục vụ hội nghị thượng đỉnh, muôn cách "đưa nàng về dinh" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL