Bộ trưởng Phát: Cần 1 tỷ USD để chống hạn, mặn khẩn cấp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL