Cận cảnh hộp iPhone 12 ở quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn được bán kèm tai nghe EarPod - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL