Căn cứ có lực lượng của Mỹ đóng quân tại Iraq lại bị tấn công bằng rocket - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL