Cần làm rõ việc Genviet bán hàng không xuất hóa đơn VAT - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL