Cần lưu ý những gì về bệnh Polyp dạ dày? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Cần lưu ý những gì về bệnh Polyp dạ dày?

    Polyp dạ dày là khối tế bào hình thành trên lớp lót bên trong dạ dày. Phần lớn các Polyp dạ dày không trở thành ung thư, nhưng một số loại có thể làm tăng nguy cơ ung thư