Cận ngày 8/3, bức ảnh về tình bạn của các chiến hữu cụ bà gây sốt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL