Cần sự điều chỉnh mang tính chiến lược để ngành Dầu khí vượt khó - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL