Cận Tết, Exciter 150, SH mode đội giá vài triệu đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL