Cảnh báo bão Phanfone giật cấp 11 đang tiến vào Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL