Cảnh báo: Bão số 9 chuẩn bị đổ bộ vào vùng biển Bình Thuận- Bến Tre, sơ tán 500.000 dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL