Cảnh hoang lạnh tại dự án “Ngôi Nhà Mới” 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn Lã Vọng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL