Cảnh sát Hàn Quốc đâm gẫy cả cổng trường để hộ tống thí sinh đi thi đại học muộn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL