Cảnh tượng máy bay không người lái thả điện thoại và thuốc phiện vào sân nhà tù - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL