"Cao thủ" trường Amsterdam Hà Nội vỡ òa khi giành học bổng 6,5 tỷ từ đại học danh giá Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL