Cáp AAG gặp sự cố nghiêm trọng, internet lại chậm như "rùa bò" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL