Câu chuyện cảm động về anh thợ hồ ở Bạc Liêu mười năm tự nguyện vá đường, sửa cầu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL