Câu chuyện đẫm nước mắt của Cindy Thái Tài - người nổi tiếng chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL