Cầu đá dài 300m bị thuốc nổ biến thành cát bụi chỉ trong 2 giây - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL