Cầu kính Trung Quốc bị nứt, du khách hoảng sợ tháo chạy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL