Cầu Nhật Tân lùi ngày thông xe đến tháng 1/2015 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL