Cầu thủ đấm vào mặt Đình Trọng: "Tấm thẻ đỏ là bài học quý giá trong sự nghiệp của tôi" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL