Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh: Có tiền thưởng gửi về để bố mẹ trả nợ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL