Cầu tràn bị lũ cuốn, hàng nghìn người dân đi lại khó khăn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL