Cây sanh cổ “Vạn cổ lưu phong” hơn 100 tuổi, đại gia trả 10 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa bán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL