CEO Lê Phạm,“tái ngộ”ca sĩ Mạnh Hùng, Chế Dũng, đêm nhạc đặc biệt. - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL