Cha mẹ tặng mỗi năm 1 chai rượu, 28 năm sau chàng trai bất ngờ với giá trị của chúng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL