Bố và con gái chụp ảnh cùng nhau tại một nơi suốt 40 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL