Chậm sửa chữa quốc lộ 1 qua Phú Yên, 3 cán bộ bị đình chỉ và phê bình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL