Chấn chỉnh sự thờ ơ với nguy cơ cháy, sập chung cư, nhà cổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL