Chấn chỉnh việc chậm cấp căn cước công dân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL