Chân dung Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 51 tuổi vừa được bầu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL